Nima izlayapsiz?

23-may kuni uchun masala

23-may kuni uchun masala

Natural  n>1  son berilgan.  Shunday n ta ketma-ket natural sonlar  topiladiki, ularning ko’paytmasi 2n+1 dan katta bo’lmagan barcha tub sonlarga bo’linadi, lekin boshqa birorta tub songa bo’linmaydi. Shuni isbotlang.

Fikr yo‘q 1 marta ko‘rilgan

22-may kuni uchun masala

22-may kuni uchun masala

Perimetri  60 sm bo’lgan teng yonli uchburchak medianalarining kesishish nuqtasi ichki chizilgan aylanada yotadi. Uchburchak tomonlarini toping.

Fikr yo‘q 2 marta ko‘rilgan

21-may kuni uchun masala

21-may kuni uchun masala

f(x)g(y)=x+y+1 tenglikni qanoatlantiradigan f(x) va g(x) funksiyalar mavjudmi?

Fikr yo‘q 2 marta ko‘rilgan

20-may kuni uchun masala

20-may kuni uchun masala

ctgx ham ctg2004x ham butun son bo’ladigan haqiqiy x sonlar mavjudmi?

Fikr yo‘q 1 marta ko‘rilgan

19-may kuni uchun masala

19-may kuni uchun masala

A, B  va C nuqtalar bir to’g’ri chiziqda yotadi.   Agar  A(5;y;0),  B(9;-2;4),  C(7;-3;z) bo’lsa,  AC kesma uzunligini toping.

 

Fikr yo‘q 16 marta ko‘rilgan

18-may kuni uchun masala

18-may kuni uchun masala

Muntazam uchburchakli  piramida asosining tomoni a va shu tomonga tushirilgan balandligi h bo’lsa,  piramidaga ichki va tashqi chizilgan sharlarning radiuslarini toping.

Fikr yo‘q 8 marta ko‘rilgan

17-may kuni uchun masala

17-may kuni uchun masala

Konusning yasovchisi asos tekisligi bilan  x   burchak tashkil qiladi. Konusning uchidan  konus asosi teksiligi  bilan     y   burchak hosil qiladigan  teksilik o’tkazilgan.  Agar konus o’q kesimining yuzi S bo’lsa, kesim yuzini toping.

Fikr yo‘q 5 marta ko‘rilgan

16-may kuni uchun masala

16-may kuni uchun masala

Silindir va konusning asoslari teng, to’la sirtlari yuzlari ham teng, shuningdek hajmlari ham teng. Ular yon sirtlari yuzlarining nisbatini toping.

Fikr yo‘q 6 marta ko‘rilgan

15-may kuni uchun masala

15-may kuni uchun  masala

Tomoni 4 sm  bo’lgan ABCD kvadratning C uchidan AD tomonni K nuqtada kesib o’tadigan to’g’ri chiziq o’tkazilgan. Agar  KC=5 sm bo’lsa, BKC uchburchakning BM balandligini toping.

Fikr yo‘q 41 marta ko‘rilgan

14-may kuni uchun masala

14-may kuni uchun masala

Asosi AC=15 bo’lgan teng yonli ABC uchburchakning  BC tomonida D nuqta shunday olinganki, BD:BC=1:3, AB tomonda esa E nuqta AE=ED bo’ladigan qilib olingan. CE kesma uzunligini toping.

Fikr yo‘q 16 marta ko‘rilgan

13-may kuni uchun masala (AMK uchburchak yuzini toping)

13-may kuni uchun masala (AMK uchburchak yuzini toping)

Yuzi 1 ga teng bo’lgan ABCD parallelogrammning BC tomonida M nuqta shunday olinganki, BM:MC=2:3 hamda DM kesma AC diagonalni K nuqtada kesib o’tadi. AMK uchburchak yuzini toping.

Fikr yo‘q 24 marta ko‘rilgan

12-may kuni uchun masala ( 3 ga va 9 ga bo’linadi)

12-may kuni uchun masala ( 3 ga va 9 ga bo’linadi)

Ixtiyoriy   uchta ketma-ket  butun sonlar kublarining yig’indisi  a) 3 ga;     b)  9 ga bo’linishini isbotlang.

Fikr yo‘q 22 marta ko‘rilgan

11-may kuni uchun masala

11-may kuni uchun masala

100007∙100013∙100001+55 soni murakkab sonmi yoki tub sonmi?

Fikr yo‘q 21 marta ko‘rilgan

10-may kuni uchun masala ( 7 va 11)

10-may kuni uchun masala ( 7 va 11)

1 dan 10000 gacha sonlar orasida:  7 ga bo’linadigan  ammo 11 ga bo’linmaydiganlari ko’pmi yoki  11 ga bo’linadigan  ammo 7 ga bo’linmaydiganlari ko’pmi?

Fikr yo‘q 33 marta ko‘rilgan