Nima izlayapsiz?

27-iyun kuni uchun masala

27-iyun kuni uchun masala

Katakli qog’ozda perimetri 2014 ga teng va tomonlari kataklarning chiziqlari bo’yicha yo’nalgan to’g’ri to’rtburchak chizildi.  Uning yuzi eng ko’pi bilan qancha bo’lishi mumkin?

5 комментариев 3066 marta ko‘rilgan

26-iyun kuni uchun masala

26-iyun kuni uchun masala

Sarvar  ikkita natural sonlar tanladi va ularning yig’indisi bilan ko’paytmasini qo’shganda yig’indi 1000  ga teng bo’ldi. Sarvar qaysi sonlarni tanlagan? Barcha variantlarni toping.

1 ta fikr 1848 marta ko‘rilgan

25-iyun kuni uchun masala

25-iyun kuni uchun masala

Aka-ukalar  oltin va kumushdan iborat xazina topib olishdi. Ular xazinani har biriga 100 kg dan tegadigan qilib bo’lishdi. Katta akaga eng ko’p 25 kg oltin va xazinadagi barcha kumushning sakkizdan bir qismi tegdi. Xazinada jami necha kg oltin bo’lgan?

Fikr yo‘q 1520 marta ko‘rilgan

24-iyun kuni uchun masala

24-iyun kuni uchun masala

Alisher  ketma-ket  tarzda   122, 122122, 122122122 , …..sonlarni yozmoqda. Nechanchi qadamda  2013 ga qoldiqsiz bo’linadigan sonni yozadi?

Fikr yo‘q 1493 marta ko‘rilgan

23-iyun kuni uchun masala

23-iyun kuni uchun masala

1×1  va 7×7  kvadratlar berilgan . Ularni eng kamida nechta bo’lakka bo’lganda , bu bo’laklardan ikkita 5×5 kvadrat yasash mumkin?

Fikr yo‘q 1221 marta ko‘rilgan

22-iyun kuni uchun masala

22-iyun kuni uchun masala

2013 ga bo’linadigan va raqamlari har xil bo’lgan eng katta olti xonali sonni toping.

Fikr yo‘q 1299 marta ko‘rilgan

21-iyun kuni uchun masala

21-iyun kuni uchun masala

1 dan 2013 gacha bo’lgan sonlardan  5 ga bo’linadiganlaridan nechtasining raqamlari yig’indisi 5 ga teng?

 

Fikr yo‘q 1387 marta ko‘rilgan

20-iyun kuni uchun masala

20-iyun kuni uchun masala

Uchta natural son ko’paytmasi yozuvida har bir sonni  3 ga kamaytirildi. Natijada ko’paytma 2016 ga ortgan bo’lishi mumkinmi?

 

 

Fikr yo‘q 960 marta ko‘rilgan

19-iyun kuni uchun masala

19-iyun kuni uchun masala

Robinzon Kruzo har ikkinchi kuni  buloqdan ichimlik suvi tashiydi, har uchinchi kuni meva teradi, har beshinchi  kuni ovga boradi. Bugun 13-oktabr va Robinzon  uchun “og’ir kun” chunki u   uchala ishni ham bajarishi kerak.  Robinzon uchun keyingi og’ir kun qachon bo’ladi?

Fikr yo‘q 926 marta ko‘rilgan

18-iyun kuni uchun masala

18-iyun kuni uchun masala

2016 dan oshmaydigan  sonlardan  eng  ko’pi bilan nechtasini tanlasak, ularning ixtiyoriy ikkitasining ko’paytmasi   aniq kvadrat bo’ladi?

Fikr yo‘q 941 marta ko‘rilgan

17-iyun kuni uchun masala

17-iyun kuni uchun masala

АКТ,   UTRO,  КОМАR  so’zlari ayni bir  natural sonning kvadrati,  kubi va to’rtinchi darajasiga teng bo’lsa,  u holda  9128931  soniga qaysi so’z mos keladi?

Fikr yo‘q 1140 marta ko‘rilgan

16-iyun kuni uchun masala

16-iyun  kuni uchun masala

Doskada   1 dan 2015 gacha barcha natural sonlar yozilgan bo’lib, bir qismi qizil bo’r bilan bir qismi ko’k bo’r bilan yozilgan. Eng katta ko’k son ko’k sonlar soniga teng, eng kichik qizil son qizil sonlar sonidan ikki mata kichik.  Doskada qizil bo’r bilan yozilgan sonlar nechta?

 

Fikr yo‘q 905 marta ko‘rilgan

15-iyun kuni uchun masala

15-iyun  kuni uchun masala

Kompyuterga ikkita monitor o’rnatilgan bo’lib har sekundda ularning ekranida  yangi son paydo bo’ladi. Birinchi monitorda navbat bilan  1, 5, 9, 13, …… sonlar, ikkinchi monitroda esa  1, 6, 11, 16, …. sonlar paydo bo’ladi. Ikkala monitorda yonib turgan  sonlar yig’indis 2000 ga teng bo’lgan sekundda ikkinchi monitorda qaysi son paydo bo’lgan?  (1 lar ikkala monitorda bir vaqtda paydo bo’lgan)

Fikr yo‘q 886 marta ko‘rilgan

14-iyun kuni uchun masala

14-iyun kuni uchun masala

S(n)-bu n soni raqamlari yig’indisi bo’lsin. S(n)+S(n+1)=2016 tenglikni qanoatlantiradigan eng kichik n sonini toping.

Fikr yo‘q 772 marta ko‘rilgan

13-iyun kuni uchun masala

13-iyun kuni uchun masala

Hozir yarim tun. 2016 minutdan keyin soat va minut strelkalari orasidagi burchak necha gradus bo’ladi?

2017 minutdan keyinchi?

Fikr yo‘q 988 marta ko‘rilgan

12-iyun kuni uchun masala

12-iyun kuni uchun masala

Hozir soat 9:00. Yana qancha vaqtdan keyin birinchi marta soat va minut strelkalari perpendikular bo’ladi?

Fikr yo‘q 724 marta ko‘rilgan

11-iyun kuni uchun masala

11-iyun kuni uchun masala

Uchta bir va  beshta nol raqamlari bilan yoziladigan sakkiz xonali butun sonlar nechta?

Fikr yo‘q 762 marta ko‘rilgan

10-iyun kuni uchun masala

5 ga, 7 ga, 11 ga, 13 ga bo’lganda qoldiq 4 ga teng bo’ladigan eng katta olti xonali sonni toping.

 

Fikr yo‘q 1097 marta ko‘rilgan

9-iyun kuni uchun masala

9-iyun kuni uchun masala

Raqamlari yig’indisi 3 ga teng bo’lgan olti xonali sonlar nechta?

Fikr yo‘q 1169 marta ko‘rilgan

8-iyun kuni uchun masala

8-iyun kuni uchun masala

5 ga, 7 ga, 11 ga, 13 ga bo’lganda qoldiq 4 bo’ladigan eng kichik natural sonni toping.

Fikr yo‘q 823 marta ko‘rilgan

7-iyun kuni uchun masala

7-iyun kuni uchun masala

Dominoda 28 ta tosh bo’lib , bitta toshdagi eng katta ochko 12 ga teng.  Agar bitta toshdagi eng katta ochko 16 bo’lganda dominoda nechta tosh bo’lardi?

Fikr yo‘q 929 marta ko‘rilgan

6-iyun kuni uchun masala

6-iyun kuni uchun masala

Bankka yiliga nechadir foiz daromad olish sharti bilan  1000000 so’m qo’yildi. Agar   uch yildan keyin omonatchi   1061208  so’m olgan bo’lsa, bank yiliga necha foiz  daromad beradi?

Fikr yo‘q 910 marta ko‘rilgan

5-iyun kuni uchun masala

5-iyun kuni uchun masala

Hozir soat uch yarim. Necha minutdan keyin minut strelaksi soat strelkasini quvib yetadi?

2 комментария 988 marta ko‘rilgan

8-9 sinf o’quvchilari uchun iqtisod yo’nalishi bo’yicha blok test (javoblari bilan)

8-9 sinf o’quvchilari uchun iqtisod yo’nalishi bo’yicha blok test (javoblari bilan)

 

Ko’chirib olish:MIO

Fikr yo‘q 1147 marta ko‘rilgan

Matematika fanlarini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

Matematika fanlarini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

Hozirgi kunda ta’limga, ilm-fanga qanchalik katta e’tibor berilar ekan, shu borada inson kamolotining har tomonlama yetuk shaxs bo’lib shakllanishida ma’naviy tarbiyaning ahamiyati beqiyos ekanligini unutmasligimiz lozimdir. Har bir fanni o’qitishda, shu jumladan matematika fanlarini o’qitish njarayonida o’z oldiga bir nechta maqsadlarni qo’yadi: a) ta’limiy; b) rivojlantiruvchi; d) tarbiyaviy. Fanga nisbatan hurmat, ma’rifatli bo’lish, ma’naviy tarbiyali…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1203 marta ko‘rilgan

4-iyun kuni uchun masala

4-iyun kuni uchun masala

Yozuvida  0,1,2,3,4  raqamlari ishtirok etadigan barcha besh xonali sonlar o’sish tartibida  ketma-ket  yozildi.  Bunday sonlar nechta?

Fikr yo‘q 592 marta ko‘rilgan

3-iyun kuni uchun masala

3-iyun kuni uchun masala

Kvadratning har bir uchini shu uchdan o’tmaydigan tomonlarining o’rtalari bilan tutashtirildi. Qo’shni tomonlarining o’rtalari ham juft-jufti bilan tutashtirildi. Hosil bo’lgan to’rtta uchburchaklar kesishishidan hosil bo’lgan shakl yuzini toping.

Fikr yo‘q 561 marta ko‘rilgan

2-iyun kuni uchun masala

2-iyun kuni uchun masala

Uchta yer qazuvchi 4 soatda 6 ta o’ra qazishdi. 4 ta yer qazuvchi 5 ta o’rani qancha vaqtda qaziydi?

Fikr yo‘q 764 marta ko‘rilgan

1-iyun kuni uchun masala

1-iyun kuni uchun masala

Yozuvida  0,1,2,3,4  raqamlari ishtirok etadigan barcha besh xonali sonlar o’sish tartibida  ketma-ket  yozildi.

2017 –o’rinda qaysi  son turadi?

 

1 ta fikr 748 marta ko‘rilgan

31-may kuni uchun masala

31-may kuni uchun masala

40316, 64520, 98809  sonlarining har birini ayni bir songa bo’lganda qoldiq ham bir xil bo’ladi. Bo’luvchi va qoldiqni toping.

 

Fikr yo‘q 624 marta ko‘rilgan

30-may kuni uchun masala

30-may kuni uchun masala

Shunday ikkita eng kichik natural sonlarni topingki, ularning har biri 1 dan katta bo’lgan qandaydir  soning 5-darajasiga bo’linsin

Fikr yo‘q 632 marta ko‘rilgan

29-may kuni uchun masala

29-may kuni uchun masala

n ning nechta natural qiymatlarida   2018n  soni 2017+n soniga   qoldiqsiz bo’linadi?

Fikr yo‘q 524 marta ko‘rilgan

28-may kuni uchun masala

28-may kuni uchun masala

ABC uchburchakda A uchdan tushirilgan AD balandlikni B uchdan tushirilgan BE mediana va BK

bissektrisa  teng uch qismga  bo’lsa  va  AB tomon uzunligi 4 bo’lsa, AC tomonni toping.

 

Fikr yo‘q 568 marta ko‘rilgan