11-iyul kuni uchun berilgan masalaning yechimi

Tenglamani natural sonlarda yeching:     1! + … +x! = y2

Yechilishi:   Tekshirish o’tkazamiz:

1! =12

1!+2! = 3    yig’indi natural sonning kvadrati emas;

1!+2!+3! = 9 =32

1!+2!+3!+4! = 33   yig’indi natural sonning kvadrati emas;

Keyingi barcha yig’indilar ham  natural sonlaring kvadratlari bo’la olmaydi, chunki bu sonlar 3 raqami bilan tugaydi.

Javob:  (1;1), (3;3).

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *