15-iyun kuni uchun masala

Kompyuterga ikkita monitor o’rnatilgan bo’lib har sekundda ularning ekranida  yangi son paydo bo’ladi. Birinchi monitorda navbat bilan  1, 5, 9, 13, …… sonlar, ikkinchi monitroda esa  1, 6, 11, 16, …. sonlar paydo bo’ladi. Ikkala monitorda yonib turgan  sonlar yig’indis 2000 ga teng bo’lgan sekundda ikkinchi monitorda qaysi son paydo bo’lgan?  (1 lar ikkala monitorda bir vaqtda paydo bo’lgan)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *