15-may kuni uchun masala

Tomoni 4 sm  bo’lgan ABCD kvadratning C uchidan AD tomonni K nuqtada kesib o’tadigan to’g’ri chiziq o’tkazilgan. Agar  KC=5 sm bo’lsa, BKC uchburchakning BM balandligini toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *