16-iyun kuni uchun masala (Yetti xonali son)

Masala.  Shunday yetti xonali son o’ylab topingki,  uning birinchi raqami shu sondagi nollar soniga teng bo’lsin, ikkinchi raqam birlar soniga, uchinchi raqam ikkilar soniga , … , yettinchi raqam oltilar soniga teng bo’lsin.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *