17-iyul kuni uchun berilgan masalaning yechimi

Masala.   n4  ning qiymati 76864 ga teng bo’lishi mumkinmi?  Bu savolga javob berishda natural  sonlarning to’rtinchi darajalarini hisoblamang va kalkulatordan foydalanmang.

Yechilishi:  Sonning kvadrati faqat 0, 1, 4, 5, 6 va 9 raqamlari bilan tugashi mumkin.  Demak , to’rtinchi daraja 4 raqami bilan tugamaydi.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *