17-iyun kuni uchun masala

АКТ,   UTRO,  КОМАR  so’zlari ayni bir  natural sonning kvadrati,  kubi va to’rtinchi darajasiga teng bo’lsa,  u holda  9128931  soniga qaysi so’z mos keladi?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *