Nima izlayapsiz?

19-iyul kuni uchun berilgan masalaning yechimi

19-iyul kuni uchun berilgan masalaning yechimi

Masala. ABCDEF oltiburchakning hamma burchaklari teng.  Agar   AB=3, BC=4, CD=5, EF=5  bo’lsa, AF va DE tomonlari uzunliklarining o’rta arifmetigini toping.

Yechilishi:  Oltiburchakning burchaklari teng bo’lsa, har bir burchak 1200  ga teng bo’ladi.

Oltiburak

AB=3, BC=4, CD=5, EF = 5 bo’lsin.  FA, BC, ED  kesmalarni har ikki tomonga kesishguncha davom ettirib TNK muntazam uchburchakni yasaymiz. Bu uchburcahkning tomonlari 12 ga teng bo’ladi. Demak, FA=4, ED=2 ekan. O’rta arifmetik esa 3 ga teng bo’ladi.

1-topshiriq. Shu masalada berilgan ABCDEF oltiburchak yuzini toping.

2 комментария 894 marta ko‘rilgan

Aloqador maqolalar

2 комментария

  1. (85 ildizda 3)/4

    1. Assalomu alaykum, Dilzoda. O’sha masala bo’yicha topshiriqni to’g’ri bajaribsiz. Javobingiz to’g’ri.

Fikr bildirish