19-iyun kuni uchun berilgan masalaning yechimi

Masala.  \overline{abcabc} soni aniq kvadrat bo’lishi mumkinmi?

Yechilishi:  \overline{abcabc}=1001\overline{abc}=7\cdot11\cdot13\overline{abc}

Agar bu son aniq kvadrat bo’lsa u holda u  72 ga,   112 ga  va 132  ga bo’linishi kerak. Bundan kelib chiqadiki, \overline{abc}  soni  7∙11∙13 =1001 ga bo’linishi kerak. Lekin bu mumkin emas, chunki  \overline{abc}<1001

Javob: Mumkin emas.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *