Nima izlayapsiz?

27-may kuni uchun masala

27-may kuni uchun masala

ABC teng yonli uchburchak AC asosining o’rtasi bo’lgan K nuqtadan BC tomonga KH perpendikular

o’tkazilgan. Agar P nuqta KH kesmaning o’rtasi bo’lsa, u holda AH va BP ning perpendikular bo’lishini

isbotlang.

Fikr yo‘q 631 marta ko‘rilgan

Aloqador maqolalar

Fikr bildirish