29-iyun kuni berilgan masalaning yechimi

n ning qanday  eng  kichik natural qiymatida (n+10)!  sonning oxiridagi nollar soni , n! ning oxiridagi nollar sonidan 1998 taga ko’p?

Yechilishi: Masala sharti (n+1)(n+2)∙…∙(n+1)  soni  51998  ga  bo’linishiga teng kuchli. Lekin  n+1, n+2, …., n+10  sonlari orasida aniq ikkitasi 5 ga bo’linadi va ulardan bittasi beshning hech qanday katta darajasiga bo’linmaydi ya’ni ikkinhisi albatta 51997  ga bo’linadi. Demak, n+10 51997.  Bu esa  n  51997-10 ekanini anglatadi. n ning eng kichik qiymati 51997-10 ekan.

Один комментарий для “29-iyun kuni berilgan masalaning yechimi”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *