3-iyun kuni uchun masala

Kvadratning har bir uchini shu uchdan o’tmaydigan tomonlarining o’rtalari bilan tutashtirildi. Qo’shni tomonlarining o’rtalari ham juft-jufti bilan tutashtirildi. Hosil bo’lgan to’rtta uchburchaklar kesishishidan hosil bo’lgan shakl yuzini toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *