30 -iyul kuni uchun masala (Ikkita arifmetik progressiya)

Bizga ikkita :  9, 11, 13, …….     va      3, 8, 13, ….  arifmetik progrssiyalar berilgan.   Shu arifmetik progressiyalarning  dastlabki 2000 ta hadlari orasida nechta bir xil hadlar bor?

5 Комментариев для “30 -iyul kuni uchun masala (Ikkita arifmetik progressiya)”

  1. Berilgan progressiyalarning dastlabki bir nechta hadlarini yozib shuni aniqlash mumkinki, birinchi progressiyaning 3, 8, 13 — va hokazo hadlari ikkinchi progressiyaning ham hadlari bo’ladi. Biz 3, 8, 13, … progressiyaning 2000 dan katta bo’lmagan nechta hadi borligini topishimiz kerak. an<=2000 tengsizlikdan n=400 ekanini aniqlaymiz.
    Javob: 400 ta.

  2. Men bu yerda 3, 8, 13, … progressiya deb, masalada berilgan birinchi progressiyaning ikkinchi progressiyada mavjud teng hadlarining nomerlarini nazarda tutgan edim. Ya’ni birinchi progressiyaning 3-,8-, 13- va hokazo hadlari ikkinchi progressiyada ham bor.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *