31-mart kuni uchun masala

10:9:8:7:6:5:4:3:2:1 ifodada  qavslarni shunday qo’yildiki,  natijada butun son hosil bo’ldi:

a) Hosil bo’lgan sonning eng katta qiymati nechga teng?

b) Hosil bo’lgan sonning eng kichik qiymati nechga teng?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *