Nima izlayapsiz?

9-sinf Geometriya nazorat ishi

9-sinf Geometriya nazorat ishi

1) Berilgan aylanaga ichki chizilgan muntazam o’n ikki burchakni yasashni tushuntiring.

2) Tomoni 12 sm bo’lgan muntazam uchburchakka ichki chizligan aylana uzunligini toping.

3) Markaziy burchagi  1500 ga teng,  radisusi 18 sm bo’lgan:

  1. a) aylana yoyining uzunligini;
  2. b) yoyi 1500 li sketorning yuzini;
  3. d) yoyi 1500 li  segmentning yuzini toping.

4) Ushbu yarim doira bo’yalgan qismining yuzi  N ga  teng,

BC yoyning gradus o’lchovi  600  ga , CD yoyning

gradus o’lchovi esa  300   ga  teng. To’liq doiraning
yuzini toping.

Ko’chirib olish: 9-sinf, Geometriya . 7-nazorat ishi.

1 ta fikr 2429 marta ko‘rilgan

Aloqador maqolalar

1 ta fikr

  1. kun masalalari tushunarsiz, qandaydir ko’rinarli tus brish kerakmi?

Fikr bildirish