7-sinf, Algebra va geometriya. IV chorak monitoring testi

 

1) Ifodani ko’phadning standart shakliga keltirig       2x(x-1)-(2x-1)∙(x+1)

A) 4x2-1 B) 2x2-3x       C) 3x+1        D) -3x+1

2) Soddalashtiring.      a(b-c)+b(c-a)-c(b-a)

A) -2ac     B) 2ab             C) 0              D) 2

3)  Ushbu   (a+3b)(a+b+2)-(a+b)(a+3b+2)      ifodani  ko’phad  shaklida  tasvirlang.

A) 2a-b      B) a-2b          C) 4a+2b        D) 4b

4)  Soddalashtiring.    (2a-b)2-(2a+b)2

A) -8ab        B) -2b2            C) 0                   D) -4ab+2b2

5)   Soddalashtiring.  (1-2a)2+(1+2a)(2a-1)

A) 8a2-4a B) -2a           C) -2a-2             D) 4a2-2a

6)  (b-c)(b²+bc+c²) ifodaning b=-2 va c=1 bo’lgandagi       qiymatini hisoblang.

A) 7          B) 5               C) -9               D) -7

Ko’chirib olish: 7-sinf, Algebra va geometriya. IV chorak monitoringi 2015-2016

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *