9-aprel kuni uchun masala (9 ga bo’linadi)

Birinchi qatorga  9 ga bo’linadigan sonlar o’sish tartibida yozilgan:  9, 18, 27, 36, ……

Ikkinchi qatorga har bir son tagidan  o’sha sonning raqamlari yig’indisi yozildi.

a) Ikkinchi qatorda nechanchi o’rinda birinchi marta 81 soni uchraydi?

b) Ikkinchi qatorda 36 soni avval uchraydimi yoki ketma-ket to’rtta 27 sonimi?

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *