9-sinflar uchun planimetriyadan bitta masala

ABCD qavariq to’rtburchakning BD va AC  diagonallari o’zaro perpendikulyar bo’lib O nuqtada kesishadi

hamda AO=3, OC=2. K nuqta BC tomonda BK:KC=1:2 bo’ladigan qilib joylahsgan. AKD muntazam

uchburchak. AKD uchburchak yuzini toping.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *