A. QO’CHQOROV, J. RASULOV TENGSIZLIKLAR-III. MASALALAR TO’PLAMI

Qo’llanmada oxirgi yillar mobaynida turli davlatlarda bo’lib o’tgan  matematika olimpiadalarida taqdim qilingan tengsizliklar yechimlar bilan keltirilgan.  Qo’llanma umumiy o’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb–hunar kollejlarining iqtidorli o’quvchilari, matematika fani o’qituvchilari hamda pedagogika oliy o’quv yurtlari talabalari uchun mo’ljallangan. Qo’llanmadan sinfdan tashqari mashg’ulotlarda, o’quvchilarni turli matematik musobaqalarga tayyorlash jarayonida foydalanish mumkin.

Ko’chirib olish: Tengsizliklar-III

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *