A. QUCHQOROV, SH. ISMAILOV MANTIQIY MASALALAR

Qo’llanma o’rta umumta’lim maktablari o’quvchilari uchun mo’ljallangan bo’lib, 225 ta masalani o’z ichiga olgan. Masalalarni yechish uchun chuqur  matematik bilim emas, balki matematik mushohada yuritish va topqirlik ko’proq talab qilinadi. Qo’llanmadan sinfdan tashqari mashg’ulotlarda, o’quvchilarni turli matematik musobaqalarga tayyorlashjarayonida foydalanish mumkin. Qo’llanmadan joy olgan mantiqiy fikrlashga undovchi ko’plab masalalar har bir o’quvchida qiziqish uyg’otadi.

Ko’chirib olish: Mantiqiy_masalalar

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *