Nima izlayapsiz?

algebradan_test

Algebra fanidan test.

algebra

1. Kamayuvchi 36 taga ortib, ayriluvchi 16 taga ortsa, ayirma qanday o`zgaradi ?
2. Haydovchi yo`lning 0,65 qismini o`tgach hisoblab ko`rsa, yo`lning yarmidan 30 km o`tibdi. Avtomobil yana necha kilometr yo`l yursa, manzilga yetadi ?
3. A va B shaharlar orasidagi masofa 520 km. Bu shaharlardan bir vaqtda bir – biriga qarab ikkita avtomobil yo`lga chiqdi. Birinchisining tezligi 75 km/soat, ikkinchisining tezligi 80 km/soat. 2,4 soatdan so`ng ular orasidagi masofa necha kilometr bo`ladi ?
4. Uchta sonning o`rta arifmetigi 12,5 ga teng. Bu 3 ta son qatoriga yana bir son qo`shib, o`rta arifmetik qiymat hisoblangan edi, u 13,2 ga teng chiqdi. Qo`shilgan son nechaga teng ?
5. Teng tomonli uchburchakning perimetri 43,4 sm ga, yon tomoni uzunligi esa 15,5 sm ga teng. Shu uchburchak asosining uzunligini toping.

Fikr yo‘q 272 marta ko‘rilgan

Aloqador maqolalar

Fikr bildirish