Baxtiyor Abdiyev 5-7 sinflarda olimpiada masalalari. Metodik qo’llanma.

Mazkur qo’llanmada   5-7 sinf   o’quvchilariga mo’ljallangan masalalar jamlangan bo’lib, undan

o’quvchilarni olimpiadalarga tayyorlashda,  to’garak mashg’ulotlarida foydalanish  mumkin.

Ushbu to’plamda taklif etilayotgan masalalar uch guruhga ajratilgan bo’lib,  birinchi guruhdagi masalalar ancha oson, ikkinchi guruhdagi masalalar ham   sonroq bo’lib ayrim o’quvchilarga qiyinroq tuyulishi mumkun. Uchinchi          guruhga esa  birmuncha qiyinroq masalalar kiritilgan bo’lib, bu masalalar  o’quvchilarni  imkoniyatlarini ochishga yordam beradi.

Ko’chirib olish: 5-7 SINFLARDA OLIMPIADA MASALALARI, 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *