Nima izlayapsiz?

Bo‘limAkademik litseyga kiruvchilar uchun

Sinov uchun 50 ta test

Sinov uchun 50 ta test

1)  Agar geometrik progressiyada birinchi had 2, beshinchi had 162      bo’lsa, uning maxrajini toping.

Ko’chirib olish:  Sinov uchun 50 ta test

Fikr yo‘q 767 marta ko‘rilgan

9-sinfda algebra fanidan 250 ta test

9-sinfda algebra fanidan 250 ta test

3) Agar aylananing  0.36 m uzunlikdagi yoyni 0.9 rad

markaziy burchak tortib turgan bo’lsa , aylananing

radiusini toping .

A) 6 m B) 0.5 m C) 0.65 m D) 0.4 m   E) to’g’ri javob yo’q

Ko’chirib olish:  9-sinfda Algebradan 250 ta test

Fikr yo‘q 1014 marta ko‘rilgan

9-sinf bitiruvchisining bilimini tekshirish uchun test (2-variant)

9-sinf bitiruvchisining bilimini tekshirish uchun test (2-variant)

2) Masalani yeching:  Bo’linuvchi 20% ga    orttirildi, Bo’luvchi esa 20% ga  kamaytirildi.Bo’linma necha marta ortadi?

A) 1,25  B) 2,5  C) 1,5   D)1,6   E) 2,6

21) Asoslari 7 sm va 9 sm, asosidagi burchaklaridan biri 450 bo’lgan teng yonli  trapet-

siyaning yuzi  necha sm2 ga teng?

A) 5   B) 8     C) 9   D)11   E)12

22) To’g’ri burchakli uchburchakning  gipotenuzasi   katetlarining biridan…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 795 marta ko‘rilgan

9-sinf bituruvchisining bilimini tekshirish uchun test (1-variant)

9-sinf bituruvchisining bilimini tekshirish uchun test             (1-variant)

2) Masalani yeching:  To’g’ri to’rtburchakning eni    40%, bo’yi 30% kamaytirilsa, uning yuzi necha

protsentga kamayadi?

A) 42 B) 76   C) 58      D)  12    E) 70

4) To’g’ri burchakli parallelepipedning hajmi     10,01sm3  ga teng.Agar uning asosi tomonlari

uzunliklari 2,2sm  va 1,3 sm bo’lsa, balandligi     necha sm ga   teng?

A) 2,7 B) 4,3   C) 3,5    D) 4,9    E) 4,7

10)  Parabola uchining koordinatalarini…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 812 marta ko‘rilgan

Progressiyalarga doir masalalar to’plami.

Progressiyalarga doir masalalar to’plami.

1) Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning toq o’rinlarda turgan hamma hadlarining yig’indisi 36 ga teng.     Juft o’rinlarda turgan hamma hadlarining yig’indisi 12. Shu progressiya maxrajini  va ikkinchi hadini toping.

2) Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning birinchi va to’rtinchi hadlarining yig’indisi 54, ikkinchi va   uchinchi hadlarining yig’indisi 36. Shu progressiyaning yig’indisi topilsin.

3)  5; 9; 13; 17; … arifmetik…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1417 marta ko‘rilgan

Planimetriya. Tayanch masalalar. 1-qism.

Planimetriya. Tayanch masalalar. 1-qism.

Sizga taqdim etilayotgan ushbu to’plamda   maktab geometriya kursidagi asosiy geometrik tasdiqlar hamda geometrik  shakllarning elementlarini hisoblashga doir masalalar bor. Bu masalalarni o’rganilishi,  elementar geometriyaning asosiy formulalari va teoremalarini chuqur o’rganishga hamda geometrik masalalarni yechish texnikasining rivojlanishiga yordam beradi. Ushbu masalarni yeching va firk almashing.

1) Aylananing ikkita parallel vatarlari orasida yotgan yoylari tengligini isbotlang.

2) ABCD…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 3112 marta ko‘rilgan

Planimetriya bo’limidan tanlangan masalalar. Uchburchaklar.

Planimetriya bo’limidan tanlangan masalalar. Uchburchaklar.

 

1) ABC to’g’ri burchakli C to’g’ri burchagi uchidan CD balandlik va CE mediana o’tkazilgan. Agar ABC va     CDE uchburchaklarning yuzlari mos ravishda 10 va 3 ga teng bo’lsa, AB gipotenuzani toping.

2) ABC uchburchakning AB va BC tomonlarida A1 va C1 nuqtalar  shunday joylashganki, \frac{BA_{1}}{BA}=p, Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 2384 marta ko‘rilgan

Arifmetika bo’limidan tanlangan masalalar

Arifmetika bo’limidan tanlangan masalalar

 Arifmetika. Natural sonlar.

 1) 17 ga bo’lganda qoldiq 2 ga, 5…Davomini o‘qish

2 комментария 1528 marta ko‘rilgan