18.10-24.10. 2019 yil

Аgаr qo’ziqоrindа 11 tаdаn ko’p qurt bo’lsа, u chirigаn qo’ziqоrin hisоblаnаdi. Qurt o’zi yashаyotgаn qo’ziqоrinning 1/5 qismidаn kаmini yegаn bo’lsа, u оriq qurt hisоblаnаdi. O’rmоndаgi qo’ziqоrinlаrning chоrаk qismi chirigаn qo’ziqоrinlаrdir. Qurtlаrning kаmidа 1/3 qismi оriq qurtlаr ekаnligini isbоtlаng. p vа Batafsil

   

20.06 — 26.06.2016 yil

)  n ixtiyoriy natural son bo’lganda n3+n2+3n+10 son murakkab son bo’lishini isbotlang. 2) ABC uchburchakning AD va CE medianalari o’tkazilgan. Agar ∠ BAD=∠ BCE=300 ekani ma’lum bo’lsa, AB=BC ekanini isbotlang. 3) n2+5n  (bunda n-natural son)   ko’rinishdagi ikkita sonning ayirmasi 2015 Batafsil

 

6.06 — 12.06. 2016 yil

Har haftaning dushanba kuni ushbu sahifada 5-9 sinflarning o’quvchilari uchun masalalar e’lon qilib boriladi. Masalalarni yeching . Fikrlaringiz biz uchun muhim. 1) Tenglamani yeching:  1+2:(1+32:(1+1024:(1+32:(1+2:(1+2:(1+2:(1+2:x)))))))=1987 2) O’nli yozuvi 1994 ta 1 raqamidan iborat bo’lgan sonni 7 ga bo’lganda qoldiq nechaga Batafsil30.05 — 5.06. 2016 yil

1) ABCD to’rtburchakning AB va CD tomonlarining o’rta  perpendikularlari  AD tomonda kesishadi. Agar ∠A=∠D   bo’lsa,  ABCD to’rtburchakning diagonallari teng ekanini isbotlang. 2) Matematikdan, uning farzandlari yoshlarini so’rashganda , shunday javob berdi: “Bizning bolalar uchta. Birinchimiz tug’ilganda, oilamiz a’zolari yoshlarining Batafsil23.05 -29.05. 2016 yil

1) 125  sonini to’rt qismga shunday ajratingki, birinchi sonning ikkinchi songa nisbati 2:3 kabi, ikkinchi sonning uchinchi songa nisbati 3:5 kabi, uchinchi sonning to’rtinchi songa nisbati 5:6 kabi bo’lsin. 2) Ikki xonali sondan o’zining raqamlari ko’paytmasini ayirilsa, natija birlar xonasidagi Batafsil16.05 — 21.05. 2016 yil

1-masala. 38 ta yo’lovchini olib ketayotgan avtobus trassada buzilib qoldi.  Buzilib qolgan avtobus yonidan o’tib ketayotgan yengil mashina haydovchisi yo’lovchilarni eng yaqin qishloqqacha tashib qo’yishga rozi bo’ldi. Yengil avtomobilga  haydovchidan tashqari yana to’rtta yo’lovchi  o’tirishi mumkin bo’lsa, yengil mashina necha Batafsil