Nima izlayapsiz?

Bo‘limHafta masalalari

18.07 -24.07. 2016 yil

18.07 -24.07. 2016 yil

1) 1 dan boshlab barcha natural sonlar ketma-ket yozilgan. Bu ketma-ketlikda 2007-o’rinda

qaysi raqam turadi?

2) Og’irliklari  1 kg, 2 kg, 3 kg,  … , 30 kg bo’lgan 30 ta tosh bor. Bu toshlarni uchta mashinaga shunday

yuklash kerakki, mashinalardagi toshlar soni ham , toshlarning og’irlikl bo’lsin.lari ham bir xil bo’lsin.

3) Tekislikda 5 ta to’g’ri chiziq va 10…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1372 marta ko‘rilgan

11.07 -17.07. 2016 yil

11.07 -17.07. 2016 yil

1) Shunday to’rt xonali sonni topingki, uni 131 ga bo’lganda qoldiq 112 bo’lsin, 132 ga bo’lganda esa qoldiq 98

ga teng bo’lsin.

2) x ning qanday butun musbat qiymatlarida  ifodaning qiymati manfiy bo’ladi?

3) Ixtiyoriy ikkita burchagi yig’indisi 125 gradusdan kichik bo’ladigan uchburchak mavjudmi?

4) a, b, c, d, e musbat sonlar ekani aniq. Agar ab=3, bc=2, cd=4, de=5…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1007 marta ko‘rilgan

4.07 -10.07. 2016 yil

4.07 -10.07. 2016 yil
  1. Аgаr qo’ziqоrindа 11 tаdаn ko’p qurt bo’lsа, u chirigаn qo’ziqоrin hisоblаnаdi. Qurt o’zi yashаyotgаn qo’ziqоrinning 1/5 qismidаn kаmini yegаn bo’lsа, u оriq qurt hisоblаnаdi. O’rmоndаgi qo’ziqоrinlаrning chоrаk qismi chirigаn qo’ziqоrinlаrdir. Qurtlаrning kаmidа 1/3 qismi оriq qurtlаr ekаnligini isbоtlаng.
  2. p vа q – tub sоnlаr bo’lib, p ² + 1 q gа, q ² – 1 esа…Davomini o‘qish
Fikr yo‘q 899 marta ko‘rilgan

27.06 -3.07. 2016 yil

27.06 -3.07. 2016 yil

1)  )  AQSH da sanani quyidagicha yozish qabul qilingan: oy nomeri, keyin kun nomeri va yil. Yevropada esa avval kun nomeri, keyin oy va yil yoziladi. Bir yilda nectha  sanani  qaysi qit’ada yozilganini bilmasdan turib aniq aytishning iloji yo’q.

2)  40 tanga tashqi tomondan aynan bir xil bo’lib, ulardan ikkitasi qalbaki. Qalbaki tangalar  haqiqiylardan ko’ra yengilroq…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1064 marta ko‘rilgan

20.06 — 26.06.2016 yil

20.06 — 26.06.2016 yil

)  n ixtiyoriy natural son bo’lganda n3+n2+3n+10 son murakkab son bo’lishini isbotlang.

2) ABC uchburchakning AD va CE medianalari o’tkazilgan. Agar BAD= BCE=300 ekani ma’lum bo’lsa, AB=BC ekanini isbotlang.

3) n2+5n  (bunda n-natural son)   ko’rinishdagi ikkita sonning ayirmasi 2015 ga teng bo’lishi mumkinmi?

4) Oilada bir nechta bola bor.  Ular yoshlarining ko’paytmasi 1664 ga teng ekani ma’lum.…Davomini o‘qish

1 ta fikr 1193 marta ko‘rilgan

13.6 -19.06. 2016 yil

13.6 -19.06. 2016 yil

1) Uch xonali son bilan 6 ning ko’paytmasiga teng bo’lgan son aniq kub.  Barcha shunday sonlarni toping.

2) Agar 777 … 77 soni 19 ga karrali bo’lsa shu son necha xonali?

3) Yozuvidan har bir raqam bir marta ishtirok etadigan va 19 ga bo’linadigan  o’n xonali son mavjudmi?

4) Raqamlarinin yig’indisi 100 ga teng bo’lgan eng kichik natural…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 981 marta ko‘rilgan

6.06 — 12.06. 2016 yil

6.06 — 12.06. 2016 yil

Har haftaning dushanba kuni ushbu sahifada 5-9 sinflarning o’quvchilari uchun masalalar e’lon qilib boriladi. Masalalarni yeching . Fikrlaringiz biz uchun muhim.

1) Tenglamani yeching:  1+2:(1+32:(1+1024:(1+32:(1+2:(1+2:(1+2:(1+2:x)))))))=1987

2) O’nli yozuvi 1994 ta 1 raqamidan iborat bo’lgan sonni 7 ga bo’lganda qoldiq nechaga teng bo’ladi?

3) Kubning har bir qirrsaini 1 dan 12 gacha sonlar bilan ixtiyoriy bitta qirradan chiqadigan uchta…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 711 marta ko‘rilgan

30.05 — 5.06. 2016 yil

30.05 — 5.06. 2016 yil

1) ABCD to’rtburchakning AB va CD tomonlarining o’rta  perpendikularlari  AD tomonda kesishadi. Agar ∠A=∠D   bo’lsa,  ABCD to’rtburchakning diagonallari teng ekanini isbotlang.

2) Matematikdan, uning farzandlari yoshlarini so’rashganda , shunday javob berdi: “Bizning bolalar uchta. Birinchimiz tug’ilganda, oilamiz a’zolari yoshlarining yig’indisi 45 edi; bundan bir yil avval uchinchimiz tug’ilganda barchamizning yoshlarimiz yig’indisi 70 ga teng bo’ldi;…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 919 marta ko‘rilgan

23.05 -29.05. 2016 yil

23.05 -29.05. 2016 yil

1) 125  sonini to’rt qismga shunday ajratingki, birinchi sonning ikkinchi songa nisbati 2:3 kabi, ikkinchi sonning uchinchi songa nisbati 3:5 kabi, uchinchi sonning to’rtinchi songa nisbati 5:6 kabi bo’lsin.

2) Ikki xonali sondan o’zining raqamlari ko’paytmasini ayirilsa, natija birlar xonasidagi raqamning kvadratiga teng bo’ladi. Barcha shunday ikki xonali sonlarni toping.

3) Sonning uchdan bir qismi uning to’rtdan…Davomini o‘qish

1 ta fikr 860 marta ko‘rilgan

16.05 — 21.05. 2016 yil

16.05 — 21.05. 2016 yil

1-masala. 38 ta yo’lovchini olib ketayotgan avtobus trassada buzilib qoldi.  Buzilib qolgan avtobus yonidan

o’tib ketayotgan yengil mashina haydovchisi yo’lovchilarni eng yaqin qishloqqacha tashib qo’yishga

rozi bo’ldi. Yengil avtomobilga  haydovchidan tashqari yana to’rtta yo’lovchi  o’tirishi mumkin

bo’lsa, yengil mashina necha marta qishloqqa borib keladi?

2-masala. Ovchi o’rmonga kirayotib daraxtda olmaxonni ko’rib qoldi. Omaxon stvol panasidan poylab ovchiga

qaraydi lekin o’zini…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 837 marta ko‘rilgan