Nima izlayapsiz?

Bo‘limIlmiy-tadqiqot ishlari

Matematika fanlarini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

Matematika fanlarini o’qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.

Hozirgi kunda ta’limga, ilm-fanga qanchalik katta e’tibor berilar ekan, shu borada inson kamolotining har tomonlama yetuk shaxs bo’lib shakllanishida ma’naviy tarbiyaning ahamiyati beqiyos ekanligini unutmasligimiz lozimdir. Har bir fanni o’qitishda, shu jumladan matematika fanlarini o’qitish njarayonida o’z oldiga bir nechta maqsadlarni qo’yadi: a) ta’limiy; b) rivojlantiruvchi; d) tarbiyaviy. Fanga nisbatan hurmat, ma’rifatli bo’lish, ma’naviy tarbiyali…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1203 marta ko‘rilgan

Kombinatorika, 4-qism.

Kombinatorika, 4-qism.

 IV. Takrorlanuvchi o’rinlashtirishlar.

Ta’rif. n elementdan m tadan takrorlanuvchi  o’rinlashtirish deb, n ta elementni  m talab shunday o’rinlash-tirishga aytiladiki  bunda har bir element bir necha marta ishtirok etadi , faqat m martadan oshmasa bo’ldi.

Ko’chirib olish: Kombinatorika, 4-qism.

Fikr yo‘q 1105 marta ko‘rilgan

Kombinatorika, 3-qism.

Kombinatorika, 3-qism.

III. Gruppalashlar.

Ta’rif. Elementlarning  tartibiga bog’liq bo’lmagan birlashmalar gruppalashlar deyiladi. Bir gruppa ikkinchisidan hech bo’lmasa bitta elementi bilan farq qilishi  kerak.

1-misol. Shaxmat turnirida 12 shaxmatchi qatnashdi. Har bir shaxmatchi boshqa shaxmatchilarning har biri bilan bir martadan o’ynadi. Hammasi bo’lib necha partiya o’yin bo’lgan?

Eslatma. Bu masalada AB va BA birlashmalar bitta birlashma deb qaraladi.

Ko’chirib olish: Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1154 marta ko‘rilgan

Kombinatorika, 2-qism.

Kombinatorika, 2-qism.

II. O’rin almashtirishlar.

Ta’rif. n elementdan tuzilgan o’rin almashtirish deb shunday birlashmalarga aytiladiki, ularning har biriga berilgan n ta elementning hammasi kiradi , o’rin almashtirishlar bir-biridan faqat elementlarning tartibi bilan farq qiladi.

Ko’chirib olish: Kombinatorika, 2-qism.

Fikr yo‘q 1237 marta ko‘rilgan

Kombinatorika, 1-qism.

Kombinatorika,  1-qism.

Kombinatorika.

Bundan keying mavzularda element degan so’zni ko’p ishlatamiz. Raqamlar, tekislikdagi nuqtalar, biror singfdagi o’quvchilar elementga misol bo’la oladi.  Turli elementlardan birlashmalar tuzish mumkin. Birlashmalar uch xil bo’ladi.

  1. O’rinlashtirishlar.

Ta’rif. n ta elementdan m tadan (n m) o’rinlashtirish deb shunday birlashmalarga aytiladiki , ularning har birida m tadan element bo’ladi: bitta birlashma…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1889 marta ko‘rilgan

6-g’oya. Invariant

6-g’oya. Invariant

Invariant-shunday kattaliki, u ayni bir operasiyalar natijasida o’zgarmaydi(masalan, qirqish va  qismlarni bir-birini qoplamaydigan qilib  qayta yig’ish   natijasida shaklning yuzi o’zgarmaydi).

Agar invariant ikkita holatni ajratsa , u holda bu holatlarning biridan ikkinchisiga o’qib bo’lmaydi. Invariant sifatida juftlik yoki bo’yashlarni olish mumkin. Raqamlar yig’indisi haqidagi masalalarda 3 ga yoki 9 ga bo’lgandagi qoldiqlar invariant bo’lishi mumkin.

Yariminvariant-bu shunday…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 699 marta ko‘rilgan

Uchburchak mavzusida bir soatli dars ishlanmasi

Uchburchak mavzusida bir soatli dars ishlanmasi

Ko’pburchaklar  ichida  men  jajji  kichigiman, 

Mustahkamlik  bobida  men  ancha kuchligiman.

 Ta’limiy   maqsad :

o’quvchilarni quyidagilar  bilan  tanishtirish;

— uchburchak  haqida  tushuncha;

— uchburchakning turlarini  tanishtirish va  ularning   perimetrini  hisoblashni  o’rgatish;

Ko’chirib olish: Uchburchak mavzusida dars ishlanmasi

 

 

 

 

Fikr yo‘q 906 marta ko‘rilgan

5-g’oya. Ikki xil sanash.

5-g’oya. Ikki xil sanash.

Tenglamalar tuzishda biror kattalikni ikki xil usulda ifodalashadi(masalan, yo’l yoki vaqtni). Ba’zida biror kattalikni ikki xil usulda baholanadi, shunda  yoki tengsizlik hosil bo’ladi yoki juft toqligi har xil bo’lgan kattaliklar hosil bo’ladi. Bu g’oya invariantlar g’oyasi bilan uzviy bo’g’langan. Shuningdek bu g’oya ziddiyat manbai ham bo’ladi.

1-misol. 5×5 katakli jadvalga sonlarni har bir satrdgai sonlar yig’indisi…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 766 marta ko‘rilgan

Matematika kechasining namunaviy rejasi

1)Tabrik tanishuv chiqishida sinfning barcha o’quvchilari qatnashishi mumkin. Chiqish 10 ballik tizimda

baholanadi. Hakamlar uch kishidan iborat bo’ladi va har bir hakam 10 ballik tizimda baholaydi va yig’indisi    hisoblanadi. ( Maksimal ball 30 ball)

2)2-shartda har bir o’quvchiga ikkitadan savol beriladi.. Har bir to’g’ri javob uchun 1 ball, noto’g’ri javob

uchun 0 ball qo’yiladi. Javobni  savol kimga berilgan…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 926 marta ko‘rilgan

Matematik shohsupaga yo’l tanlovining savollari

1) Qanday holatda bitta zontik ostida yig’ilgan  6 ta bola, ikita it va 4 ta katta kishi , ivib qolishmaydi?

Javob: Yomg’ir yog’mayotganda.

2) Kimdir aytibdi: Doim piyoda yuraman-o’zim etikda bo’lsam ham;

Boshim bilan yurishga majburman-o’zim oyoqda bo’lsam ham.

Savol: buni qandayn izohlaysiz?

Javob:   Etik poshnasidagi mix haqida gap boryapti.

3) Nima uchu Kanadada yashayotgan kishini AQSH da dafn etib bo’lmaydi? Javob:…Davomini o‘qish

1 ta fikr 1089 marta ko‘rilgan