Ulkan sonlar

Ulkan sonlar Katta sonlarni yozishda  yozuv qisqaroq bo’lishi uchun har bir keying kattalik avvalgisidan 1000 marta katta bo’lgan sistema qo’llaniladi.   1000 ta birlik                 –      shunchaki 1000 1000 ming                     –     1 million 1000  million                –      1 billion ( yoki milliard) BatafsilSonlarning tarixi Son-matematikaning asosiy tushunchalaridan biri bo’lib , uning yordamida hisoblash yoki  o’lchash natijalarini ifodalaymiz. Son tushunchasi matematikaning ko’pgina yo’nalishlari uchun juda muhimdir. Sonlar fizikada, mexanikada, ximiyada va boshqa fanlarda  keng qo’llaniladi. Sonlar kundalik turmushimizda doimiy ishlatiladi. Maktab matematika kursida Batafsil