Ulkan sonlar

Ulkan sonlar Katta sonlarni yozishda  yozuv qisqaroq bo’lishi uchun har bir keying kattalik avvalgisidan 1000 marta katta bo’lgan sistema qo’llaniladi.   1000 ta birlik                 –      shunchaki 1000 1000 ming                     –     1 million 1000  million                –      1 billion ( yoki milliard) Batafsil