8-sinfda algebradan 10-nazorat ishi, Kvadrat tenglamaga keltiriladigan tenglamalar, tenglamalar sistemalari

10-nazorat ishida bikvadrat tenglamalar, kasr-ratsional tenglamalar, ikkinchi daragali tenglama qatnashgan tenglamalar sistemalari, tenglama yoki tenglamalar sistemalari tuzib yechiladigan masalalar bo’yicha nazorat o’tkaziladi. 8) Motorli qayiq daryo oqimiga qarshi  28 km va daryo oqimi bo’yicha 16 km  ni jami 3 soatda Batafsil6-sinfda 14-nazorat ishi (Qavslarni ochish qoidalari, koeffitsiyent, o’xshash hadlarni ixchamlash)

6-sinf.  14-nazorat ishi. 1-qism. 1) Avval qavslarni ochib, so’ngra hisoblang :  — (-245+510)+510 2) Qavs oldiga  “ – “ ishorasini qo’yib,  dastlabki ikkita qo’shiluvchidan boshqa hadlarni qavs ichiga oling:                                     -34+87-41-56+a-d 3) Avval qavslarni ochin va hisoblang:   -(-4,71+8,9) – (-8,9+4,71) Batafsil