Nima izlayapsiz?

Bo‘lim5-sinf

5-sinfda takrorlashga doir nazorat ishi

5-sinfda takrorlashga doir nazorat ishi

1) Shisha tayyorlash uchun 25 qism qum, 9 qism soda va 5 qism ohak ishlatiladi.  7 kg 800g shisha tayyorlash uchun qancha soda  kerak bo’ladi?

2) Ishchi 1 soatda 17 ta detal, shogird esa 12 ta detal tayyorlaydi. Ular 7 soat davomida birgalikda qancha detal tayyorlashadi?

3)  7 qatorning har biriga 24 tadan pomidor ko’chati ekildi. So’ng…Davomini o‘qish

2 комментария 1184 marta ko‘rilgan

5-sinf o’quvchilari uchun rivojlantiruvchi masalalar

5-sinf o’quvchilari  uchun rivojlantiruvchi masalalar

1)  51371124 soni 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 sonlaridan qaysilariga bo’linadi? Fikringizni asoslang.

2) 378  va 396 sonlarini tub ko’paytuvchilarga yoying. Shu sonlarning EKUBi va EKUK ini    toping.

3) Raqamlari yig’indisi o’zidan uch marta kichik bo’lgan ikki xonali sonni toping.

4) n sonini 5 ga bo’linsa qoldiq 3 bo’ladi, 4n sonini 5 ga bo’lganda qoldiq…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1063 marta ko‘rilgan

Burchaklarni qo’shish va ayirish (5-sinflar uchun juda foydali mashqlar. Sinab ko’ring)

Burchaklarni qo’shish va ayirish (5-sinflar uchun juda foydali mashqlar. Sinab ko’ring)

Burchakning gradus o’lchovi mavzusiga doir misollar.

5-sinf o’quvchilaringizga ushbu hisoblashlarni bajarishni taklif eting.

1) Yig’indini toping:

a) 34′ +57′

b) 45º28′ + 29º52′

c) 36º29′45′′ +28º41′46′′

d) 27º54′38′′ + 49º28′38′′

e) 19º54′′ + 24º27′′

f) 34º37′′ + 29º4′42′′

2) Ayrimani toping:

a) 46′-23′

b) 5º45′ — 2º34′

c) 19º21′-13º56′

d) 39º23′24′′ — 25º37′43′′

e) 34º23′ — 19º35′44′′

f) 23º — 18º25′

g) 34º — 23º43′27′′

Fikr yo‘q 745 marta ko‘rilgan

5-sinf, Matematika. 14-MSNI. Foizlar.

5-sinf, Matematika. 14-MSNI. Foizlar.

1)Qudrat akaning 18000 so’m puli bor edi. U pulining  1 %  iga qiziga daftar sotib oldi. Qudrat

akaning necha      so’m puli qoldi?

2) Yangi uzilgan olchadan 15 % qoqi tushadi. 160 kg yangi uzilgan olchadan qancha olcha qoqi olish

mumkin?

3) Bug’doydan 80 % un tushadi. 1120 kg un olish uchun qancha bug’doy kerak bo’ladi?

4) 15 sm 75 sm…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1371 marta ko‘rilgan

5-sinf, Matematika. IV chorak monitoringi, 2015-2016 o’quv yili.

Fikr yo‘q 1250 marta ko‘rilgan

5-sinfda matematikadan III chorak monitoringi uchun test

5-sinfda matematikadan III chorak monitoringi uchun test

1)  a ning 0,1<a<5,6 tengsizlik o’rinli bo’ladigan  natural qiymatlari yig’indisini toping.

A) 13     B) 14     C) 15     D) 16

 2) Uchburchakning bir tomoni 5 sm ga teng, ikkinchi tomoni undan 2 sm uzun, uchinchi tomon esa

ikkinchi tomondan 2 sm uzun. Uchburchak perimetrini necha sm ga teng ?

A) 19     B) 23    C) 21   D)…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1123 marta ko‘rilgan

5-sinfda matematikadan 13-nazorat ishi. O’nli kasrga bo’lish va o’rta arifmetik mavzulari bo’yicha.

5-sinfda matematikadan 13-nazorat ishi. O’nli kasrga bo’lish va o’rta arifmetik mavzulari bo’yicha.

1)  Bo’ling:       1,624:5,6

2) Bo’ling:        0,45716:0,22

3) Bo’ling:      39,12:0,0001

4) Ammallarni bajaring:      (131,4-80,8):2,3 — 21,84

5) Tenglamani yeching:      1000 – 0,708·x=999,57166

6) Hajmi 50 sm3  bo’lgan alumin sharning massasi 135 g. Agar 1 sm3 aluminning massasi 1 sm3 temirning massasidan 5,2 g kam bo’lsa, shunday hajmdagi temir sharning massasi qancha bo’ladi?

7) 0,59 ;  2,84  va  6,41  sonlarining…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1254 marta ko‘rilgan

5-sinfda matematikadan 12-nazorat ishi. O’nli kasrni natural songa bo’lish va o’nli kasrlarni ko’paytirish mavzulari bo’yicha.

5-sinfda matematikadan 12-nazorat ishi. O’nli kasrni natural songa bo’lish va o’nli kasrlarni ko’paytirish mavzulari bo’yicha.

1) Uzunligi 16,8 m bo’lgan gazlama 6 ta teng bo’lakka bo’lindi. Har bir bo’lak uzunligini toping.

2) Bo’linmani toping:       a) 172,8:12       b) 93,15:23         c) 2,1:10000

3) Tenglamani yeching:        295,1:(x-3)=13

4) To’g’ri to’rtburchakning bo’yi  5,2 m, eni  3,6 m bo’lsa, uning perimetri va yuzini topig.

5) Ko’paytmani…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1374 marta ko‘rilgan

5-sinf, Matematika 11-nazorat ishi. Sonning taqribiy qiymati, sonlarni yaxlitlash, o’nli kasrni natural songa ko’paytirish.

matematika -logo

1) 23\frac{11}{19}  soni qanday o’qiladi, bu sonning butun va kasr qismlarini ajratib ko’rsating..

2) \frac{23456}{100}  sonning butun va kasr qismlarini ajrating va o’nli kasr shaklida yozing.

3) 23 so’m 53 tiyinni so’mda ifodalang va o’nli kasr…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 2709 marta ko‘rilgan