Burchaklarni qo’shish va ayirish (5-sinflar uchun juda foydali mashqlar. Sinab ko’ring)

Burchakning gradus o’lchovi mavzusiga doir misollar. 5-sinf o’quvchilaringizga ushbu hisoblashlarni bajarishni taklif eting. 1) Yig’indini toping: a) 34′ +57′ b) 45º28′ + 29º52′ c) 36º29′45′′ +28º41′46′′ d) 27º54′38′′ + 49º28′38′′ e) 19º54′′ + 24º27′′ f) 34º37′′ + 29º4′42′′ 2) Ayrimani Batafsil

   

5-sinfda matematikadan 13-nazorat ishi. O’nli kasrga bo’lish va o’rta arifmetik mavzulari bo’yicha.

1)  Bo’ling:       1,624:5,6 2) Bo’ling:        0,45716:0,22 3) Bo’ling:      39,12:0,0001 4) Ammallarni bajaring:      (131,4-80,8):2,3 — 21,84 5) Tenglamani yeching:      1000 – 0,708·x=999,57166 6) Hajmi 50 sm3  bo’lgan alumin sharning massasi 135 g. Agar 1 sm3 aluminning massasi 1 Batafsil