Nima izlayapsiz?

Bo‘lim6-sinf

6-sinfda 14-nazorat ishi (Qavslarni ochish qoidalari, koeffitsiyent, o’xshash hadlarni ixchamlash)

6-sinfda  14-nazorat ishi (Qavslarni ochish qoidalari, koeffitsiyent, o’xshash hadlarni ixchamlash)

6-sinf.  14-nazorat ishi.

1-qism.

1) Avval qavslarni ochib, so’ngra hisoblang :  — (-245+510)+510

2) Qavs oldiga  “ – “ ishorasini qo’yib,  dastlabki ikkita qo’shiluvchidan boshqa hadlarni qavs ichiga oling: 

                                   -34+87-41-56+a-d

3) Avval qavslarni ochin va hisoblang:   -(-4,71+8,9) – (-8,9+4,71)

4) Qulay usul bilan hisoblang:  156∙143-156∙124-156∙9

5) Tenglamani yeching:  -(7,6-x)-20,5 = -19,6

6) Ifodani soddalashtiring va koeffitsiyentini toping:

7)  Tenglamani yeching:  0,9∙(-4x)∙(-0,5)=…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 648 marta ko‘rilgan

6-sinf o’quvchilariga takrorlash uchun masalalar.

6-sinf o’quvchilariga takrorlash uchun masalalar.

1) 7∙9∙11∙ … ∙17∙19  ko’paytmaning qiymati hisoblandi. Oxirgi raqamni toping.

2) Javonning uchta qavatida 52 ta kitob bor. Agar uchinchi qavatdan 3 ta kitobni ikkinchi qavatga olib qo’yilsa,  birinchi va uchinchi qavatdagi kitoblar teng bo’ladi, ikknchi qavatdagi kitoblar esa birinchi qavatdagidan ikki marta ko’p bo’ladi. Javonning har bir qavatida nechtadan kitob bor?

3) Eng katta besh xonali…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 900 marta ko‘rilgan

6-sinf, Matematika. 10 -nazorat ishi. Butun sonlarni qo’shish va ayirish

6-sinf, Matematika. 10 -nazorat ishi. Butun sonlarni qo’shish va ayirish

1) Sonlarni  koordinata to’g’ri chizig’ida qo’shing:   a) -3+4       b) 4+(-7)

2) Yig’indini toping:     a) -324+(-293)     b) -45+32    c)  34+(-57)

3) Hisoblang:       a) 128-249    b) -465-(-723)   c) 56-(-45)

4) Hisoblang:      a) (-23)+43+(-12)       b) -15-(-9)+(-23)

5) Tenglamani yeching:          a) 34-x=54    …Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1598 marta ko‘rilgan

6-sinf, Matematika. 9-nazorat ishi. Masshtab, uchburchak burchaklari, aylana.

6-sinf, Matematika. 9-nazorat ishi. Masshtab, uchburchak burchaklari, aylana.

1)  Ikki shahar orasidagi  masofa 750 km. Xaritada bu masofaga 75 sm mos keladi. Xaritaning masshtabini toping.

2) Xaritaning masshatabi  1:1500000. Xaritada 25,6 sm li kesma ko’rinishida tasvirlangan haqiqiy masofani avtomobil   5soat-u 20 minutda  bosib o’tdi.   Avtomobilning tezligini toping.

3) Bitta burchagi to’g’ri, ikkinchisi o’tmas bo’lgan uchburchak bormi? Javobingizni asoslang,

4) Uchburchaknin bir tomoni 5,8 sm,  ikkinchi tomoni…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1047 marta ko‘rilgan

6-sinf, Matematika. III chorak monitoringi, 2015-2016 o’quv yili

Fikr yo‘q 1469 marta ko‘rilgan

6-sinf. Matematika 12-nazorat ishi

6-sinf. Matematika 12-nazorat ishi

Ratsional  sonlar to’plamida amallarning bajarilishi.

Ko’chirib olish: Matematika, 6-sinf, MSNI-12. 2015-2016, Ratsional sonlar

Hajmi: 13 kb

Fikr yo‘q 2696 marta ko‘rilgan

6-sinf. Matematika 11-nazorat ishi

6-sinf. Matematika 11-nazorat ishi

Butun sonlar ustida amallar

Ko’chirib olish: Matematika, 6-sinf, 11-MSNI

Fikr yo‘q 2350 marta ko‘rilgan

6-sinf. Matematika 10-nazorat ishi

6-sinf. Matematika 10-nazorat ishi

 Butun sonlar to’plamida amallar

Ko’chirib olish: 6-sinf, MSNI -10. Butun sonlar to’plamida amallar

Fikr yo‘q 1445 marta ko‘rilgan