6-sinfda 14-nazorat ishi (Qavslarni ochish qoidalari, koeffitsiyent, o’xshash hadlarni ixchamlash)

6-sinf.  14-nazorat ishi. 1-qism. 1) Avval qavslarni ochib, so’ngra hisoblang :  — (-245+510)+510 2) Qavs oldiga  “ – “ ishorasini qo’yib,  dastlabki ikkita qo’shiluvchidan boshqa hadlarni qavs ichiga oling:                                     -34+87-41-56+a-d 3) Avval qavslarni ochin va hisoblang:   -(-4,71+8,9) – (-8,9+4,71) Batafsil