Nima izlayapsiz?

Bo‘lim7-sinf

7-sinf o’quvchilari uchun tanlangan masalalar

7-sinf o’quvchilari uchun tanlangan masalalar

1) Agar ikki xonali son raqamlari orasiga nol yozilsa, hosil bo’lgan uch xonali son dastlabki sondan 9 marta katta bo’ladi. Shu sonni toping.

2) O’zining raqamlari kvadratlarining yig’indisiga teng bo’lgan barcha ikki xonali sonlarni toping.

3) Bir to’g’ri chiziqda yotmagan ucta nuqta berilgan. Shu uchta nuqtadan bir xil masofada yotgan to’g’ri chiziqni yasang.

4) Bitta kateti a ga,…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1089 marta ko‘rilgan

7-sinf, Algebra. 8-nazorat ishi. Algebraik kasrlar.

7-sinf, Algebra. 8-nazorat ishi. Algebraik kasrlar.

7)Soddalashtiring: \frac{x^{2}-y^{2}}{2xy}:\frac{x+y}{2x}

Jami 10 ta topshiriq

Ko’chirib olish: 7-sinf,Algebra. 8-nazorat ishi. Algebraik kasrlar.

Fikr yo‘q 1419 marta ko‘rilgan

7-sinf, Geometriya. 8-nazorat ishi. Uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

7-sinf, Geometriya. 8-nazorat ishi. Uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

1) To’g’ri burchakli uchburchakning bitta tashqi burchagi 1400  ga teng. Uchurchakning ichki burchaklarini   toping.

2) Uchburchakning bir ichki burchagi 600  ga, bu burchakka qo’shni bo’lmagan ikki tashqi burchaklari 1:2     nisbatda bo’lsa, uchburchakning qolgan ichki burchaklarini toping.

3) To’g’ri  burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushirilgan mediana ham , bitta kateti ham 4  sm  ga  teng.     Uchburchak burchaklari va gipotenuzasini toping.

4)…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1343 marta ko‘rilgan

7-sinf, Algebra va geometriya. IV chorak monitoring testi

7-sinf, Algebra va geometriya. IV chorak monitoring testi

 

1) Ifodani ko’phadning standart shakliga keltirig       2x(x-1)-(2x-1)∙(x+1)

A) 4x2-1 B) 2x2-3x       C) 3x+1        D) -3x+1

2) Soddalashtiring.      a(b-c)+b(c-a)-c(b-a)

A) -2ac     B) 2ab             C) 0              D) 2

3)  Ushbu   (a+3b)(a+b+2)-(a+b)(a+3b+2)      ifodani  ko’phad  shaklida  tasvirlang.

A) 2a-b      B) a-2b          C) 4a+2b        D) 4b

4)  Soddalashtiring.    (2a-b)2-(2a+b)2

A) -8ab        B) -2b2            C) 0                   D) -4ab+2b2

5)   Soddalashtiring.  (1-2a)2+(1+2a)(2a-1)

A) 8a2-4a B) -2a           C) -2a-2             D) 4a2-2a

6)  (b-c)(b²+bc+c²)…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1442 marta ko‘rilgan

7-sinf, Geometriya 7-nazorat ishi

Parallel to’g’ri chiziqlar davomi…

Geometriya Ko’chirib olish: 7-sinf, Geometriya, MSNI-7

Hajmi: 37 Kb 

 

 

Fikr yo‘q 2198 marta ko‘rilgan

7-sinf, Geometriya 6-nazorat ishi

Parallel to’g’ri chiziqlar

Geometriya Ko’chirib olish: 7-sinf, geo, MSNI-6, par.t-chiz.

Hajmi : 35 Kb

Fikr yo‘q 1355 marta ko‘rilgan

7-sinf, Algebra 8-nazorat ishi

7-sinf, Algebra 8-nazorat ishi

Algebraik kasrlar ustida birgalikda bajariladigan amallar

Ko’chirib olish: 7-sinf algebra 8-MSNI

Hajmi: 40 Kb

Fikr yo‘q 1212 marta ko‘rilgan

7-sinf, Algebra 7-nazorat ishi.

7-sinf, Algebra 7-nazorat ishi.

Algebraik kasrlar ustida amallar bajarish.

Ko’chirib olish: 7-sinf, algebra , 7 MSNI

Hajmi: 50 Kb

Fikr yo‘q 3073 marta ko‘rilgan