7-sinf, Geometriya. 8-nazorat ishi. Uchburchakning tomonlari va burchaklari orasidagi munosabatlar

1) To’g’ri burchakli uchburchakning bitta tashqi burchagi 1400  ga teng. Uchurchakning ichki burchaklarini   toping. 2) Uchburchakning bir ichki burchagi 600  ga, bu burchakka qo’shni bo’lmagan ikki tashqi burchaklari 1:2     nisbatda bo’lsa, uchburchakning qolgan ichki burchaklarini toping. 3) To’g’ri  burchakli uchburchakning Batafsil7-sinf, Algebra va geometriya. IV chorak monitoring testi

  1) Ifodani ko’phadning standart shakliga keltirig       2x(x-1)-(2x-1)∙(x+1) A) 4×2-1 B) 2×2-3x       C) 3x+1        D) -3x+1 2) Soddalashtiring.      a(b-c)+b(c-a)-c(b-a) A) -2ac     B) 2ab             C) 0              D) 2 3)  Ushbu   (a+3b)(a+b+2)-(a+b)(a+3b+2)      ifodani  ko’phad  shaklida  tasvirlang. A) 2a-b      B) a-2b          C) 4a+2b    Batafsil