Nima izlayapsiz?

Bo‘limBilimlar bellashuvi

Bo’yashga doir masala ( 5-sinf o’quvchilari uchun)

Bo’yashga doir masala  ( 5-sinf o’quvchilari uchun)

Tekislik ikki xil oq va qora ranglarga bo’yalgan va albatta oq rangli nuqtalar ham, qora rangli nuqtalar ham bor. Shu tekislikda bir xil rangdagi  va bir-biridan 1 ga teng masofada yotgan ikkita nuqta mavjud ekanini isbotlang.

Fikr yo‘q 695 marta ko‘rilgan

Bo’yashga doir masala ( 7-sinf o’quvchilari uchun)

Bo’yashga doir masala ( 7-sinf o’quvchilari uchun)

Tekislik ikki xil oq va qora ranglarga bo’yalgan va albatta oq rangli nuqtalar ham, qora rangli nuqtalar ham bor. Shu tekislikda  barcha uchlari bir xil rangda bo’lgan teng yonli uchburchak  mavjud ekanini isbotlang.

Fikr yo‘q 639 marta ko‘rilgan

Bo’yashga doir masala (6-sinf o’quvchilari uchun)

Bo’yashga doir masala (6-sinf o’quvchilari uchun)

Tekislik ikki xil oq va qora ranglarga bo’yalgan va albatta oq rangli nuqtalar ham, qora rangli nuqtalar ham bor. Shu tekislikda har  xil rangdagi  va bir-biridan 1 ga teng masofada yotgan ikkita nuqta mavjud ekanini isbotlang.

 

Fikr yo‘q 630 marta ko‘rilgan

Bo’yashga doir masala ( 8-sinf o’quvchilari uchun)

Bo’yashga  doir masala ( 8-sinf o’quvchilari uchun)

Tekislik uch xil rangga bo’yalgan. Shu teksilkda  oralaridagi masofa 1 ga teng bo’lgan bir xil rangdagi ikkita nuqta albatta topilishini isbotlang.

 

 

Fikr yo‘q 942 marta ko‘rilgan

Dirixle prinsipi ( 1998 ga bo’linadi)

Dirixle prinsipi ( 1998 ga bo’linadi)

1998  ga bo’linadigan   11 … 10 …00  ko’rinishdagi son mavjud ekanini isbotlang.

Fikr yo‘q 1854 marta ko‘rilgan

Dirixle prinsipi ( ayirmasi n ga bo’linadi)

Dirixle prinsipi  ( ayirmasi n ga bo’linadi)

n+1 ta natural sonlarni qanday tanlasak ham  , ular orasida ayirmasi n ga bo’linadigan ikkita son topilishini isbotlang.

Fikr yo‘q 1529 marta ko‘rilgan

Dirixle prinsipiga doir masala ( n+1 ta son)

Dirixle prinsipiga doir masala ( n+1 ta son)

n+1 ta natural sonlarni qanday tanlasak ham  , ular orasida  n ga bo’lganda bir xil qoldiq qoladigan ikkita son topilishini isbotlang.

Fikr yo‘q 798 marta ko‘rilgan

Dirixle prinsipiga doir masala ( Bir xil raqamlar).

Dirixle prinsipiga doir masala ( Bir xil raqamlar).

12 ta har xil ikki xonali sonlar berilgan. Shu sonlar orasida ayirmasi ikki xonali son bo’ladigan hamda bir xil raqamlar  bilan yoziladigan ikkita son topilishini isbotlang.

 

Fikr yo‘q 721 marta ko‘rilgan

7-sinf o’quvchilarining Bilimlar bellashuviga tayyorgarlik ko’rishlari uchun masalalar

7-sinf o’quvchilarining Bilimlar bellashuviga tayyorgarlik ko’rishlari uchun masalalar

1) Shunday kasrni topingki, bu kasrning suratiga 17 ni , maxrajiga 13 ni qo’shganda kasrning qiymati o’zgarmasin. Shunaqa kasrlarning umumiy ko’rinishini ham yozing.

2) 40 dan 100 gacha barcha natural sonlarni yozganda bu yozuvda 7 raqami necha marta uchraydi?

3) a soni b dan 7 marta katta, b esa c dan 5 marta kichik. a, b va…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1101 marta ko‘rilgan

5-sinf o’quvchilarining Bilimlar bellashuviga tayyorgarlik ko’rishlari uchun maxsus masalalar(2-qism)

5-sinf o’quvchilarining Bilimlar bellashuviga tayyorgarlik   ko’rishlari uchun maxsus masalalar(2-qism)

11) Jamoa 30 kunda reja bo’yicha 90000 kg sut topshirishi kerak edi. Ammo jamoa  har kuni kunlik rejani 600 kg orttirib bajardi. Reja necha kunda bajarildi?

12) Agar y=71 bo’lsa, 86y-66y ifodaning qiymatini toping.

13) Tenglamani yeching: 30y-2y=532

14) Massasi 450 gramm bo’lgan  jez bo’lagi 2 qism rux va 3 qism misdan iborat. Bu jez bo’lagida necha gramm…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 869 marta ko‘rilgan