Nima izlayapsiz?

Bo‘limAkademik litsey va kollej o‘quvchilari uchun

Ikkita ajoyib geometrik masalalar

Ikkita ajoyib geometrik masalalar

1) ABCD to’g’ri to’rtburchakning  C uchi ABKM teng yonli trapetsiyaning KM yon tomonida yotadi. P nuqta

AM va CD kesmalarning kesishish nuqtasi. Agar AB=2BC, AP=3BK bo’lsa,  BAM burchakni va  trapet-

siya yuzining to’g’ri to’rtburchak yuziga nisbatini toping.

2) AB gipotenuzasi 2 ga teng bo’lgan ABC to’g’ri burchakli uchburchakning  AM va BN medianalari

o’trkazilgan. ABMN to’rtburchakka  aylana tashqi chizish mumkin.…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 1096 marta ko‘rilgan

Olimpiadachilar uchun ikkita geometrik masala

Olimpiadachilar uchun ikkita geometrik masala

1) Tomoni 1 ga teng ABCD kvadrat ichidagi O nuqta  shundayki, AO2+BO2+CO2+DO2=2 tenglik o’rinli. O

nuqta kvadratning markazi ekanini isbotlang.

2)  M nuqta ABCD to’g’ri to’rtburchak BC tomonining o’rtasi, N esa CD tomonning o’rtasi. P nuqta DM va

BN kesmalarning kesishish nuqtasi. MAN va BPM burchaklar teng ekanini isbotlang.

 

Fikr yo‘q 1111 marta ko‘rilgan

Olimpiadalarga tayyorgarlik ko’rish uchun tanlangan masalalar

Olimpiadalarga tayyorgarlik ko’rish uchun tanlangan masalalar

1)  Tenglamani yeching:     sinx+sin3x+2008sin5x = cos2x+cos32x+2008cos52x

2)  Uyali telefonga pulni to’lov terminali orqali o’tkazish mumkin. Bunda olib qolinadigan vositachilik haqi      foizda butun musbat son bilan ifodalanadi. Ali telefoniga bir qancha pul qo’ydi va uning hisobi 847 so’mga    to’ldirildi. Ali qo’ygan pul so’mlarda butun son bilan ifodalanadi. Agar vositachilik haqi 30% dan   kam   ekani ma’lum…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 771 marta ko‘rilgan

Yig’indini hisoblashga doir olimpiada masalalari

Fikr yo‘q 705 marta ko‘rilgan

Olimpiada tayyorlikning dastlabki bosqichi uchun beshta masala

Olimpiada tayyorlikning dastlabki bosqichi uchun beshta masala

1) D nuqta ABC uchburchak AB tomonining o’rtasi. Uchburchakning AC va BC  tomonlarida mos  ravishda  E    va F nuqtalarni    DEF uchburchakning yuzi AED va BFD uchburchaklar yuzlari yig’indisidan katta    bo’ladigan qilib   joylashtirish mumkinmi?

2) Agar ABC  o’tkir burchakli uchburchak bo’lsa,    sinA+sinB+sinC>2  tengsizlikni     isbotlang.

3) Shaxmat taxtasidagi har bir katakchada ikkita tarakan o’tiribdi. Vaqtning biror momentida har…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 723 marta ko‘rilgan

Viloyat olimpiadasiga tayyorgarlik ko’rish uchun 30 ta ajoyib masalalar

Viloyat olimpiadasiga tayyorgarlik ko’rish uchun 30 ta ajoyib masalalar

1) Devor soatida soat va minut strelkalari bor. Agar bu strelkalardan hech bo’lmasa bittasi ,  3  va  4,     yoki     8  va  9 lar orasida bo’lsa, bu soatga tob berib bo’lmaydi. Bir sutkaning qancha vaqti davomida bu soatga tob    berish mumkin.

3) Biri ikkinchisining ichida yotgan va ichkisining diagonallari yig’indisi , tashqisining…Davomini o‘qish

Fikr yo‘q 833 marta ko‘rilgan

3-kurslar uchun

3-kurslar uchun

 Ko’chirib olish: 3-kurslar uchun

Fikr yo‘q 626 marta ko‘rilgan

2-kurslar uchun

2-kurslar uchun

Ko’chirib olish: 2-kurslar uchun

Fikr yo‘q 610 marta ko‘rilgan

1-kurslar uchun

1-kurslar uchun

Ko’chirib olish: 1-kurslar uchun

Fikr yo‘q 622 marta ko‘rilgan