Ikkita ajoyib geometrik masalalar

1) ABCD to’g’ri to’rtburchakning  C uchi ABKM teng yonli trapetsiyaning KM yon tomonida yotadi. P nuqta

AM va CD kesmalarning kesishish nuqtasi. Agar AB=2BC, AP=3BK bo’lsa,  BAM burchakni va  trapet-

siya yuzining to’g’ri to’rtburchak yuziga nisbatini toping.

2) AB gipotenuzasi 2 ga teng bo’lgan ABC to’g’ri burchakli uchburchakning  AM va BN medianalari

o’trkazilgan. ABMN to’rtburchakka  aylana tashqi chizish mumkin. Shu aylana radiusini toping.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *