Sh. Ismailov, A. Qo’chqorov, B. Abdurahmonov TENGSIZLIKLAR-I. ISBOTLASHNING KLASSIK USULLARI

Qo’llanmada asosiy klassik sonli tengsizliklar hamda ularning qo’llanishiga doir turli matematik olimpiadalardagi masalalar keltirilgan. Qo’llanma umumiy o’rta ta’lim maktablari, akademik litseylar va kasb–hunar kollejlarining iqtidorli o’quvchilari, matematika fani o’qituvchilari hamda pedagogika oliy o’quv yurtlari talabalari uchun mo’ljallangan.  Qo’llanmadan sinfdan tashqari Batafsil