1-dars. Sanoq sistemalari

Sonlar sistemasidagi raqamlar soni shu sistemaning asosi deb yuritiladi. Sonlar alifbosiga kiritilgan bir xonali belgilar raqamlar va ular yordamida hosil qilingan boshqa ko’p xonali belgilar sonlar deb yuritiladi. Masalan, o’nlik sanoq sistemasida 5, 6, 8 — bu raqamlar, ammo, 568 — bu son. O’nlik sanoq sistemasida birliklar, yuzliklar, mingliklar va boshqalar har biri o’ntadan belgilardan iborat guruhlarga bo’lingan: 0, 1, … , 9; 0 ta, 1 ta, …, 9 ta 10; 0 ta, 1 ta, …, 9 ta 100, … . Boshqa asosli sanoq sistemalardagi belgilar shu sistema asosi nechaga teng bo’lsa, shuncha belgilardan iborat guruhlarga ajratiladi.

Ko’chirib olish: 1-mavzu. Sanoq sistemalari

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *