10-aprel kuni masalalari (T)

1)  Shunday butun sonni topingki, uni 307 ga orttirilganda aniq kvadrat hosil bo’lsin, shuningdek 192  ga kamaytirilganda ham aniq kvadrat hosil bo’lsin.

2) To’rt xonali son 7 ga va 19 ga qoldiqsiz bo’linadi. Uni 29 ga  ko’pytirib ko’paytmani  41 ga bo’linsa, qoldiq 39 ga teng bo’ldi. Berilgan sonni toping.

3)  1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, …. ketma-ketlikda   2010 –o’rinda qaysi son turadi?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *