11-aprel kuni masalalari (T)

1) Shunday natural sonlarni topingki, ularning birinchi raqami o’chirilsa, hosil bo’lgan son dastlabki sondan 57 marta kichik bo’lsin.

2) Bir  to’g’ri chiziqda joylashgan 8 ta nuqtaning har birini ikkinchi to’g’ri chiziqdagi 7 ta nuqtaning har biri bilan tutashtirildi. Hosil bo’lgan kesmalar kesishgan nuqtalar sonini toping, bunda hech qanday ikkita kesishish nuqtalari ustma-ust tushmaydi.

3) 1280000401 soni murakkab ekanini isbotlang.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *