11-mart kuni uchun masala ( k soni)

Shunday natural  k  soni mavjudmi, bunda 5k-butun sonning beshincha darajasiga teng, 6k-butun sonning oltinchi darajasiga teng, 7k-butun sonning yettinchi darajasiga teng bo’lsin.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *