12-aprel kuni uchun masalalar (T)

1) Barcha 10 ta raqamlarni bir martadan ishlatib, ayni bir sonning kvadrati  va kubini yozish mumkinmi?

2) Uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalarning markazlari uning  tomonlaridan biriga nisbatan simmetrik ekani ma’lum bo’lsa, shu uchburchak burchaklarini toping.

3) 1 dan  n-1 gacha natural sonlar yig’indisi,  n+1 dan m gacha  natural sonlar yig;indisiga teng. Shunaqa n  va  m larni toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *