12-mart kuni uchun masala (ikkita son)

Ikkita sonning ayirmasi 48 ga teng, shu sonlarning o’rta arifmetigi bilan o’rta geometrigining ayirmasi esa 18 ga teng. Shu sonlarni toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *