12-may kuni uchun masala ( 100 ta tosh)

100 ta tosh bo’lib , ularning massalalari: 1 g, 2 g, 3 g, …, 99 g, 100g.  Bu 100 ta toshni 10 ta to’pga ,  bu to’plardagi toshlar massalarining yig’indisi har xil bo’ladigan  hamda to’pning massasi qancha katta bo’lsa, undagi toshlar soni shuncha kam bo’ladigan qilib ajratish mumkinmi?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *