12-may kuni uchun masala ( 3 ga va 9 ga bo’linadi)

Ixtiyoriy   uchta ketma-ket  butun sonlar kublarining yig’indisi  a) 3 ga;     b)  9 ga bo’linishini isbotlang.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *