13-iyun kuni uchun masalaning yechilishi

Masala. Ushbu shartlarni qanoatlantiruvchi sakkiz xonali sonlarni yozing:

1)   bu sonlarning har birida 1,2,3 va 4 raqamlari ishlatiladi va har biri ikki marta;

2)   1 lar orasida bitta raqam tursin;

3)    2 lar orasida ikkita raqam tursin;

4)     3 lar orasida uchta raqam tursin

5)      5 lar orasida beshta raqam tursin.

Yechilishi : Bu masalani tanlash usuli  bilan yechiladi.  Bu son 41312432    va unga oynadagi aksdek simmetrik bo’lgan 23421314  sonidir.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *