14-iyul kuni uchun berilgan masalaning yechimi

Masala. a2+b3+c4+d5+e6+f7+g8+h9 = k10    tenglik o’rinli bo’ladigan  natural a, b, c, d, e, f, g, h va k  natural sonlarni toping.

Yechilishi: Biz bilamizki,  20 +21+22+23+24+25+26+27+28+29 = 210 -1;

Demak,  22+23+24+25+26+27+28+29 = 210 -4.

Oxirgi tenglikning chap qismini 4 ga oshiramiz. Buning uchun yig’indisi 24 ga teng bo’lgan ikkinchi va uchinchi qo’shiluvchilarni yig’indisi 28 ga teng bo’lgan  33+13  yig’indiga almashtiramiz.

Javob:  a=d=e=f=g=h=k=2, b=3, c=1.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *