14-may kuni uchun masala

Asosi AC=15 bo’lgan teng yonli ABC uchburchakning  BC tomonida D nuqta shunday olinganki, BD:BC=1:3, AB tomonda esa E nuqta AE=ED bo’ladigan qilib olingan. CE kesma uzunligini toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *