15-iyun kuni uchun berilgan masalaning yechilishi

 

Masala.  3, 4, 5, 9, 9  raqamlaridan  aniq kvadrat (natural sonning kvadratiga teng) bo’lgan besh xonali son tuzish mumkinmi?

Yechilishi:

Bu sonning raqamlari yig’indisi 30 ga teng bo’ladi. Demak, bu son 3 ga bo’linadi lekin 9 ga bo’linmaydi. Bundan kelib chiqadiki, bunday son aniq kvadrat bo’la olmaydi.

Javob: Tuzib bo’lmaydi.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *