16-iyun kuni uchun masalaning yechilishi

Masala.  Shunday yetti xonali son o’ylab topingki,  uning birinchi raqami shu sondagi nollar soniga teng bo’lsin, ikkinchi raqam birlar soniga, uchinchi raqam ikkilar soniga , … , yettinchi raqam oltilar soniga teng bo’lsin.

Javob:  3211000

P.S.  Raqamlari soni  to’rtta, beshta, sakkizta, to’qqizta, o’nta bo’lgan va shu shartni qanoatlantiradigan sonlar ham yozish mumkin.

1210,  2020,  21200,  42101000, 521001000, 6210001000

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *