17-may kuni uchun masala

Konusning yasovchisi asos tekisligi bilan  x   burchak tashkil qiladi. Konusning uchidan  konus asosi teksiligi  bilan     y   burchak hosil qiladigan  teksilik o’tkazilgan.  Agar konus o’q kesimining yuzi S bo’lsa, kesim yuzini toping.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *