18-may kuni uchun masala ( Elementar geometriyaning ajoyib masalalaridan biri )

Uchburchakning tomonlari a,  b   va  c   bo’lsin.  Ushbu tengsizlikni isbotlang: \frac{a}{b+c-a}+\frac{b}{a+c-b}+\frac{c}{a+b-c}\geq3

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *